Zijn jullie onverhoopt ontevreden over mij? Laat het mij alstublieft meteen weten.
Ik ga graag met jullie in gesprek en om er samen uit komen.


Het kan zijn dat jullie- ondanks een gesprek - ontevreden blijven. Of dat jullie het gesprek liever willen doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunnen jullie contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt jullie bij het indienen en de verdere afhandeling van jullie klacht.


Een klacht indienen

Klachten

Relatietherapie bij Lotte
Samen sterker

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden
De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier via www.klachtencompany.nl.
Vinden jullie het lastig om de klacht goed te omschrijven of willen jullie liever eerst overleggen, dan kunnen jullie ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Het ingevulde formulier mailen jullie vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Stap 2: gesprek
De klachtenfunctionaris luistert naar jullie klacht en bespreekt met jullie wat jullie willen en wat passende vervolgstappen zijn.
Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen jullie en mij zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat jullie met de klachtenfunctionaris bespreken is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jullie instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.
Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij jullie zijn, tenzij met jullie is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?
Zijn jullie het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunnen jullie de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.
Deze commissie onderzoekt en beoordeelt jullie klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.
Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.


Kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jullie géén kosten verbonden.
Schakelen jullie zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betalen jullie uiteraard wel zelf de kosten.
Als jullie besluiten om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.


Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling, P3NL. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.